Annemie Desoete

 

 

Onderzoek

Mijn interesse gaat vooral uit naar onderzoek i.v.m. leerstoornissen (dyscalcullie, dyslexie). Hier doe ik zowel onderzoek naar mogelijke onderliggende mechanismen en verklarende modellen (executieve functies,  werkgeheugen, metacognitie, subitizeren) als naar comorbide problemen (bij Developmental Coordination Disorders of DCD en Autisme Spectrum stoornissen of ASS) die de ontwikkeling kleuren. Verder ben ik betrokken bij onderzoek naar de (ortho)didactiek en behandeling van leerstoornissen (aanpak van problemen met breuken, tijdstructuratie, computergestuurde interventies).  Zowel onderzoek bij heel jonge kinderen als bij studenten in het hoger onderwijs (in samenwerking met Cursief) en volwassenen (dyslexie, spellingsproblemen) liggen binnen mijn onderzoeksinteresse. Tenslotte ben ik promotor van de associatieonderzoeksgroep ontwikkelingsstoornissen/leerstoornissen.

 

Publicaties

 

Contactgegevens

Annemie Desoete
Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie
Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent
Tel +32 9 264 86 26 (op di en do)
Annemie.Desoete@ugent.be